Trofeus

100 tekstów – auto­rem jest Tro­feus.

Świat skończy się wraz z os­tatnią myślą człowieka. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 kwietnia 2010, 18:37

Obojętność jest jak wzburzo­ne morze, niszczy ludzkie nabrzeże. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 kwietnia 2010, 14:46

Kto upo­dab­nia się do swe­go lo­su czy­ni się je­go niewolnikiem. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 kwietnia 2010, 15:31

Ok­rucha­mi myśli nie na­kar­misz gołębi pokoju. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 kwietnia 2010, 15:23

Nie wys­tar­czy iść własną drogą trze­ba znać jeszcze cel. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 kwietnia 2010, 14:11

W przy­rodzie nic nie gi­nie, oprócz marzeń. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 kwietnia 2010, 16:02

Nie pla­nuj pięknych chwil, gdyż przes­taną być piękne. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 kwietnia 2010, 11:49

Zbioro­wa his­te­ria jest pochodną zacho­wania stad­ne­go nierac­jo­nalną w wy­mia­rze osobistym. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 kwietnia 2010, 14:46

Kre­dyt zaufa­nia zaw­sze jest wy­soko oprocentowany. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 15 kwietnia 2010, 14:56

Woj­na rodzi ty­ranów, pokój rodzi ludzi nieczułych. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 kwietnia 2010, 15:34

Trofeus

Człowiek najpełniej odczuwa to czego się spodziewa, co czyni go niewolnikiem sugestii.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trofeus

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność